ID  
 PW  처음으로 | 공 지 | 방명록 | Link | Today 1, Total 102559
GalleryPortrait | Exhibition | Race Queen | Costume Play | Landscape & Etc. | 연작

연 작
갤러리에 올려진 모든 사진의 저작권은 해당 사진을 촬영한 사람에게 있으며, 초상권은 당사자에게 있습니다.
저작권자와 초상권자의 허락을 받지 않은 무단 도용은 관련 법률에 저촉 됩니다.


[연작] Hong J

NIKON D1X | 2005-05-20 12:20:14 | Shutter Priority | Multi-Segment | Manual WB
1/500s | F5.6 | 0.00 EV | 200.00mm | 35mm equiv 300mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-05-20 12:21:42 | Shutter Priority | Multi-Segment | Manual WB
1/500s | F5.3 | 0.00 EV | 80.00mm | 35mm equiv 120mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-05-20 12:27:24 | Program Normal | Multi-Segment | Manual WB
1/320s | F8.5 | 0.00 EV | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-05-20 12:39:08 | Program Normal | Multi-Segment | Manual WB
1/200s | F7.1 | 0.00 EV | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-05-20 12:54:18 | Shutter Priority | Multi-Segment | Manual WB
1/500s | F4.8 | 0.00 EV | 200.00mm | 35mm equiv 300mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-05-20 12:54:33 | Shutter Priority | Multi-Segment | Manual WB
1/500s | F5.0 | 0.00 EV | 165.00mm | 35mm equiv 247mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-05-20 13:03:14 | Shutter Priority | Multi-Segment | Manual WB
1/500s | F4.5 | 0.00 EV | 52.00mm | 35mm equiv 78mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-05-20 13:44:51 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/125s | F2.8 | 0.00 EV | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-05-20 13:46:14 | Aperture Priority | Multi-Segment | Manual WB
1/160s | F2.8 | 0.00 EV | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-05-20 14:33:39 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/100s | F5.6 | 0.00 EV | 50.00mm | 35mm equiv 75mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-05-20 14:45:53 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/160s | F5.6 | 0.00 EV | 28.00mm | 35mm equiv 42mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-05-20 16:09:12 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/250s | F5.6 | 0.00 EV | 200.00mm | 35mm equiv 300mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-05-20 16:19:53 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/500s | F2.8 | 0.00 EV | 80.00mm | 35mm equiv 120mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-05-20 16:31:38 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/750s | F4.0 | 0.00 EV | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-05-20 17:05:18 | Aperture Priority | Multi-Segment | Manual WB
1/200s | F3.5 | 0.00 EV | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-05-20 17:11:29 | Aperture Priority | Multi-Segment | Manual WB
1/200s | F3.5 | 0.00 EV | 52.00mm | 35mm equiv 78mm | Not Fired


Heyri
-추천하기     -목록보기  
제목: [연작] Hong J


사진가: Tarantula * http://tarantula.pe.kr

등록일: 2005-05-27 23:45
조회수: 1859 / 추천수: 305


20050520_heyri_009.jpg (134.0 KB)
20050520_heyri_013.jpg (199.5 KB)

More files(14)...
△ 이전사진

[연작] Kim J. Y
▽ 다음사진

[연작] Kang M. J
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ'Style