ID  
 PW  처음으로 | 공 지 | 방명록 | Link | Today 5, Total 104185
GalleryPortrait | Exhibition | Race Queen | Costume Play | Landscape & Etc. | 연작

연 작
갤러리에 올려진 모든 사진의 저작권은 해당 사진을 촬영한 사람에게 있으며, 초상권은 당사자에게 있습니다.
저작권자와 초상권자의 허락을 받지 않은 무단 도용은 관련 법률에 저촉 됩니다.


[연작] Kim G. R

NIKON D1X | 2005-04-17 15:07:17 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/400s | F4.5 | 0.00 EV | 80.00mm | 35mm equiv 120mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-04-17 15:11:46 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/640s | F4.5 | 0.00 EV | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-04-17 15:13:29 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/1250s | F4.5 | 0.00 EV | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-04-17 15:19:49 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/350s | F4.5 | 0.00 EV | 40.00mm | 35mm equiv 60mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-04-17 15:20:45 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/500s | F3.5 | 0.00 EV | 28.00mm | 35mm equiv 42mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-04-17 15:24:17 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/1000s | F3.5 | 0.00 EV | 52.00mm | 35mm equiv 78mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-04-17 15:24:22 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/640s | F3.5 | 0.00 EV | 42.00mm | 35mm equiv 63mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-04-17 15:24:55 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/2500s | F3.5 | 0.00 EV | 35.00mm | 35mm equiv 52mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-04-17 15:32:56 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/350s | F3.5 | 0.00 EV | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-04-17 15:34:10 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/1000s | F2.8 | 0.00 EV | 48.00mm | 35mm equiv 72mm | Not FiredNIKON D1X | 2005-04-17 15:34:57 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/640s | F2.8 | 0.00 EV | 50.00mm | 35mm equiv 75mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-04-17 15:37:09 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/1250s | F2.8 | 0.00 EV | 60.00mm | 35mm equiv 90mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-04-17 15:44:54 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/800s | F2.8 | 0.00 EV | 56.00mm | 35mm equiv 84mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-04-17 16:02:18 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/1000s | F2.8 | 0.00 EV | 28.00mm | 35mm equiv 42mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-04-17 16:06:20 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/750s | F2.8 | 0.00 EV | 52.00mm | 35mm equiv 78mm | Strobe return not detectedNIKON D1X | 2005-04-17 16:08:29 | Aperture Priority | Spot | Manual WB
1/640s | F2.8 | 0.00 EV | 80.00mm | 35mm equiv 120mm | Strobe return not detected


Photowalker™ 촬영회 - 월드컵 공원 (평화의 공원)
-추천하기     -목록보기  
제목: [연작] Kim G. R


사진가: Tarantula * http://tarantula.pe.kr

등록일: 2005-04-23 21:48
조회수: 2126 / 추천수: 298


20050417_worldcup_059.jpg (210.1 KB)
20050417_worldcup_073.jpg (105.5 KB)

More files(14)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ'Style